CHỨNG NHẬN COSMOS

CHỨNG NHẬN BDIH - COSMOS NATURAL (ĐỨC)

Hiệp hội Đức BDIH của các doanh nghiệp công nghiệp và các công ty thương mại sản xuất dược phẩm, y tế, các sản phẩm mỹ phẩm. BDIH thành lập năm 1952, trụ sở tại Mannheim (Đức), hiệp hội bao gồm hơn 500 nhà sản xuất mỹ phẩm. Năm 1996, cùng với các nhà sản xuất hàng đầu sinh thái mỹ phẩm BDIH phát triển một tập hợp các tiêu chuẩn cho việc chứng nhận của mỹ phẩm tự nhiên.

Yêu cầu đối với chứng nhận mỹ phẩm BDIH xác nhận sự tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn sau đây: Nguyên liệu phải được trồng trong nông nghiệp sinh học kiểm soát, lắp ráp dưới sự kiểm soát sinh học trong môi trường sống tự nhiên của nó trong tự nhiên. Không được phép thực hiện thí nghiệm trên động vật trong việc phát triển và thử nghiệm các sản phẩm không được sử dụng nguyên liệu từ động vật.

Tên chứng nhận : Cosmos
Website : cosmos-standard.org

Là tiêu chuẩn kết hợp đầu tiên ở Châu Âu dành cho mỹ phẩm organic được tạo nên bởi 6 nhà chứng nhận đầu tiên tại EU. Có 2 loại chứng nhận là
- Cosmos organic: yêu cầu sản phẩm phải chức ít nhất 95% thành phần là nguyên liệu hữu cơ.
- Cosmos natural: sản phẩm không được chứa nhiều hơn 2% các chất tổng hợp.