CHỨNG NHẬN ECOCERT

CHỨNG NHẬN ECOCERT

ECOCERT là cơ quan chứng nhận các sản phẩm hữu cơ được nuôi trồng trên toàn thế giới và được cho phép chứng nhận các thành phần hữu cơ theo các tiêu chuẩn NOP của USDA, cơ quan này đã trở thành cơ quan hàng đầu về tiêu chuẩn chứng nhận hữu cơ. ECOCERT là cơ quan phi chính phủ vượt ngoài phạm vi nông nghiệp và bao gồm cả các ngành khác.

Nhận thấy nhu cầu với các tiêu chuẩn phát triển các sản phẩm chăm sóc cá nhân tự nhiên, ECOCERT đặt ra mức yêu cầu cho các nhà sản xuất sản phẩm liên quan tới chất tự nhiên và môi trường. Hiện tại ECOCERT chứng nhận hơn 80 quốc gia với hai chứng nhận: ECOCERT Tự Nhiên và ECOCERT Tự Nhiên và Hữu Cơ.