CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN ICEA

CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN ICEA

ICEA - Viện chứng nhận môi trường - Các tỏ chức chứng nhận chính ở Italy.

    ICEA kết hợp 300 chuyên gia được công nhận, hơn 13.000 tổ chức tham gia vào việc sản xuất các sản phẩm tự nhiên và thân thiện với môi trường và có các chi nhánh trên toàn thế giới.

      Cùng với Hiệp hội các tiêu chuẩn hữu cơ đã được phát triển mỹ phẩm hữu cơ và ngày nay trên toàn thế giới cung cấp dịch vụ chứng vô hại, mỹ phẩm thiên nhiên.

     Ban đầu, chứng chỉ này được tạo ra cho nhà sản xuất của các ngành công nghiệp thực phẩm, nhưng sau đó đã được mở rộng sang các lĩnh vực khác: mỹ phẩm thiên nhiên, sản phẩm xây dựng và dệt sinh thái, các sản phẩm chăm sóc cá nhân, hóa chất gia dụng, đồ nội thất và các thành phần cho nó. ICEA cũng xác định vẻ đẹp biosalony.